Pokud máte jakýkoliv dotaz neváhejte mě kontaktovat, ráda zodpovím vaše dotazy :-).

KONTAKT

Milada Tůmová                                                                    IČO: 738 442 41
                                                                                                
 Náves 18/4                                                                
 Ochoz u    Brna   664 02
                                                                                        
                                                                                                            

 


+420 724 325 457

 

   Jestliže zrovna nejsem k zastižení, neslyším telefon nebo ho nemohu zvednout, nenechte se odradit, zkuste to znovu nebo mi napište SMS.

Jakmile to bude možné, ozvu se vám zpět.

   Děkuji za pochopení .

S úctou            Milada Ullsperger


 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Miladě Tůmové ., se sídlem Ochoz u Brna 18, Ochoz u Brna 664 02 .  IČ0: 738 442 41 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • dodací adresu
 • historii objednávek
 • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • nabídnutí pohodlnějšího nákupu
 • Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 • administrace objednávek, pokud tuto dobu neprodloužíte. 

    • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
   1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

   2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

   3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

    • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět
    • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
    • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
    • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
    • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
    • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
    • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
    • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kontakt

Milada Tůmová   

Ochoz u Brna                 IČO: 738 442 41

+420 724 325 457


ulls@seznam.cz